Fladfisk

Ordet fladfisk dækker over en række fisk. I Danmark fanger man rødspætter, skrubber, isinger og til dels pighvarrer og slethvarrer, derfor er det dem denne artikel om fladfisk handler om. Fladfiskene kan være svære at kende fra hinanden, men jeg vil prøve herunder at forklare hvordan man evt. kan kende forskel på fiskene


Anbefalet grej til Fladfisk:

Endegrej:
De forskellige Fladfisk:Skrubben
 er letgenkendelig på det meget grove skind, med pigge på oversiden. Den kan være mange farver, og være godt camoufleret endda med røde pletter som rødspætten.

Rødspætten er altid højrevendt og er i modsætning til skrubben med glat brunt skind.

Isingen kan kendes ved at midterlinien på fisken slår en halvcirkel ligger over den finne der er tæt på hovedet. Den er brun eller brunlig og undersiden hvid, begge sider er glatte.

Slethvar og pighvar kan være svære at skelne, de er venstre vendte og brun/grålige i farven, der forekommer også krydsninger mellem dem. Pighvarren har dog pigge på skindet og lever i lidt dybere vande.

Fredning og mindstemål

Herhjemme er Isingen ikke ombefattet af fredningstider, men har et mindstemål på 25 cm i alle farvande. Skrubben er ombefattet af fredning. I Saltvand er hun skrubben fredet fra 1. februar til 30. april i det der bliver kaldt Østersøens underområde 22, som er bælterne.  I ferskvand er hun skrubben fredet fra 15. februar til 14. maj, hvis rognsækkens bagspids strækker sig ud over midten af fiskens længde.  I ferskvand er mindstemålet for en skrubbe 25,5 cm. I saltvand er der forskellige mål, i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat er det også 25,5 cm i Østersøen og bælterne er det 23 cm. Hun rødspætten er fredet i saltvand fra 15. januar til 30. april i Skagerrak, Kattegat, Limfjorden, Isefjorden, Roskilde fjord, bælterne og Øresund. Der er intet mindstemål på rødspætten i ferskvand. I Østersøen og bælterne er det 25 cm, mens resten af Danmark 27 cm. Slethvarren er ikke fredet på noget tidspunkt og har et mindstemål på 30 cm i saltvand, det samme gælder for pighvar.

Fang fladfisk

Måden at fange fladfisk på har ikke ændret sig i mange år. Man bruger stadig et bundforfang, hvor i de senere år er flere forfang med perler og andre attributter kommet på, men mange fisker stadig med et godt gammeldags bundforfang. Man kan godt fange fladfisken fra kysten, men fiskeriet bliver tit sjovere fra mole eller især fra båd.  Det er meget enkelt at fiske efter fladfisk, kast stangen ud, sørg for at du har stram line hele tiden, så det er til at se om der er bid. Hvis der ikke er bid så flyt dit agn. Hvis der skal fiskes fra stranden er det en god ide at kunne kaste langt!

Fiskegrej til fladfisk

Fiskegrejet til at fange fladfisk er meget enkelt. Man skal have fiskestangfiskehjulfiskeline og etfladfiskeforfang/bundforfang. Fiskestangen kan både være en pirkestang eller en spinnestang, det samme med hjulet både være fastspolehjul eller havhjul, det kommer lidt an på vejr, vind og havdybde. På forfanget bruges især børsteorme og sandorme som meget effektivt agn, men også skalrejer kan bruges.