Havørreden er nummer 1 sportsfisk i Danmark. Næsten alle danske lystfiskere elsker at fange ørreden, der er en meget eftertragtet fisk.  I de første år af ørredens levetid, lever de i åerne. Defter blive de ørreder der vælger at trække ud i det åbne hav til havørred, hvilket de fleste gør.  Månederne marts-maj er generelt de bedste måneder at fange ørreden i, da de her trækker ud af åerne hvortil de kommer tilbage for at yngle. Derfor trives havørreden også bedst i vand mellem 8-13 grader, og derfor er det også i de måneder at der er ørreder at fange. Efteråret kan også være godt af fange ørreder i.

Fredning og mindstemål

Ørreden er fredet herhjemme i saltvand fra 16. november til 15. januar overalt i yngledragt. Med yngledragt menes der farvede fisk, de skal nænsomt og straks genudsættes hvor de er fanget. I vadehavet er ørreder fredet fra 15. september til 29. februar og i I Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) og Stadil fjorde er nedfaldshavørred totalfredet. I ferskvand er ørreden fredet fra 16. november til 15 januar.

Fang havørreden

Når havørreden jager sit bytte gør den brug af øjnene. Grundet det er det vigtigt at fiske i vandoverfladen, da dit agn derfor er over havørreden og den kan se det som noget spiseligt nedefra.  Når man fiske efter ørreder er det en god ide at spinne langsomt men konstant ind, og imitere en slagen fisk så godt som muligt. Den kan fra kyst fanges nogle gange helt fra land, eller med et par waders på et stykke ude i vandet.

Fiskegrej til ørredfiskeri

Man kan fange ørreder på flere forskellige måder. Den mest gængse måde er at spinnefiske efter ørreder. Her kan du bruge det samme fiskegrej som bruges til fiskeri i ferskvands åer og søer. Her kan du kaste en af dine spinnere ud og spin ind igen, en meget nem måde at fiske efter ørreder.

Blink kan også bruges til fiskeri efter ørreder, hvor blinket som med andre rovfisk skal efterligne en lille slagen fisk, mange fanger også havørreder i sæsonen med hornfisk på blink som bifangst, og derved bevises at blinket kan være en god havørred fanger.


Anbefalet grej til havørred: 
Man kan også benytte sig af flåd og orm, hvor et flåd bliver bundet på fiskeline over en fiskekrog med en orm på, en mere stille og rolig måde at fiske efter ørreden.

Sidst men ikke mindst er der også rigtig mange der gøre brug af fluestangen og fluer til at fange ørreder.