Må jeg hjemtage fisken?

Sådan bruges beregnereen

Vælg den fisk du har fanget I dropdown menuen øverst. Vælg derefter om den er fanget i saltvand eller ferskvand og hvilket område du har fanget fisken i. Derefter indtaster du længden på fisken. Datovælgeren vælger som udgangspunkt dags dato. Vil du undersøge fredningstider forud, kan du sætte datoen frem til den dato du tænker at fiske på. Derefter trykkes på knappen ”Klik her og få svaret” - du vil nu få svar på, om fisken må hjemtages eller ej.

Overhold foreningers regler

Beregneren er baseret på de overordnede fiskeribekendtgørelser om fredningstider og mindstemål, samt en række lokale bekendtgørelser, der regulerer fiskeriet i definerede, begrænse områder. Vær opmærksom på, at der i mange fiskevande i ferskvand findes lokale regler, der er mere restriktive end de statslige. Det er dit eget ansvar at have kendskab til alle regler.

Indsæt beregneren på din hjemmeside

Kopier nedenstående kode og sæt ind på din hjemmeside, for at få beregneren frem.

Har i problemer med indsættelsen. Kontakt os på info@fiskpaakrogen.dk - så giver vi en hjælpende hånd.

Download beregneren som app på telefonen

Iphone

Når du står på websitet, klikker du på firkanten med en pil i, i bunden. Herefter Findes der knappen "Føj til hjemmeskærm", hvorefter du kan døbe webappen det du vil have den skal hedde. Nu har du fredningsberegneren som en Iphone App.

Android

For at gemme en webside i Chrome skal du trykke på menuen med tre punkter i øverste højre hjørne af skærmen og derefter trykke på ikonet Download (den der ligner en pil ned). For at få adgang til dine gemte websider, skal du trykke på tre-punkts-menuknappen igen og derefter trykke på ikonet Download. Tryk på en downloadet side for at få vist den i Chrome, eller tryk og hold på siden for at dele den eller affald den.

Hvorfor er beregneren lavet?

Vi har lavet denne beregner, da vi som lysfiskere (og grejsælgere) mener at vi skal være med til at fremme overholdelsen af fredningstider og mindstemål for at fremme lystfiskeriet mest muligt. Fredning og mindstemål er sat efter en beregning for styrelsen og disse skal respekteres for at vi også i fremtiden kan have det bedst mulige fiskeri.

Laksekvoter

Laksekvote 2018 Små Store B-Kvote I alt
Varde Å 125 110 5 240
Skjern Å 235 185 5 425
Storå 250 220 5 475
Ribe Å 110 85 5 200
Sneum Å 55 50 5 110
Konge 25 25 5 55
Brede Å 30 25 5 60
Vidå 35 35 5 75

Små = Laks under 75cm
Store = Laks over 75cm
B-kvote = antal laks der nå hjemtages i andre dele af åens vandsystem (ikke størrelsesopdelt)
Der kan hjembringes én laks pr fisker pr år pr vandsystem. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes Hold dig ajour med fiskeforeningernes hjemmesider tilknyttet det pågældende å-system, for at holde dig ajour med kvoten.

Hvem er fisk på krogen?

Fisk på krogen er en mindre internetshop med base i Korsør på Vestsjælland. Vi satser på at have et bredt udvalg af fiskegrej til gode priser, så vi kan få endnu flere lystfiskere afsted med en fiskestang og et fiskehjul. Vi udvider løbende sortimentet for at være med hvor det sker - har du nogle gode ideer til grej vi skal have hjem, så smid os en email på info@fiskpaakrogen.dk