Den europæiske ål er den ål vi  fanger herhjemme.  Ålens kendetegn er den slangelignende og meget fedtede krop. Ålen udlækkes i saltvand, men har hovedsagligt sit liv i ferskavand i åer og søer, men trækker ud i saltvandet for igen at gyde.  Ålen har et specielt liv for en fisk, de vandrer fra deres gydesteder som hovedsagligt er sargossahavet og op til 6000km væk til levesteder rundt om i europa og den nordlige del af Afrika. Ålen har været truet længe herhjemme, grundet meget erhvervsfiskeri. Derfor har der i danmark været oprettet omkring 50 ål anlæg siden 80’erne for at prøve at holde bestanden oppe. Ålen er kendt som en god spisefisk på mange fiskeborde herhjemme.

Fredning og mindstemål

Der er i 2013 kommet nye regler for fangst af ål. I alle saltvande på nær Ringkøbing  Fjord, Nissum,Stadil fjorde, Roskilde Fjord og Isefjord  er mindstemålet på en ål 40 cm. I Ringkøbing fjord, Nissum, Stadil fjorde, roskilde fjord og Isefjord  mindstemålet 38cm. I Ferskvand har ålen et mindstemål på 45cm.

I saltvand er det ikke tilladt at anvende ruser fra 10. Maj til 31. Juli, det er ikke tilladt er anvende krogliner fra 1. Maj til 30. september og hele året er det ikke tilladt at blusse og stange ål, dvs. ingen vod eller lignende.

I ferskvand er ålen fredet fra 16. oktober til 13 juli.

 

Fang ålen

Ålen er mest aktiv om natten og derfor er ålen mest at fange når mørket så småt falder på. Ålen er en bundfisk og skal derfor fanges på bunden af søen/åen, hvor det er mest normalt at fiske efter ål. Du kan med fordel fiske med et forfang på bunden af vandet, med eksempelvis regnorm som madding, spænde linen godt op og vente til ålen bider på, det kan mange gange være en fordel med en klokke på stangen da det er mørkt og svært at se om der er bid, ellers skal du have god føling med linen. Herfra opfordrer vi til ikke at rovfiske ålen, da der ikke er så mange ål tilbage og vi tiljubler ikke fangst af ål med fastsående redskaber.

Fiskegrej til ålefiskeri

Når man skal fange ål med stang, behøves ikke nogen stang med lang kastelængde. Man behøver et bundforfang som sænkes til bunden med eksempelvis regnorme på fiskekroge. En meget simpel og rolig måde at fiske på, derfor kan det med fordel også medbringes en stol til søens/åens bred.