Torsken er havfisk nummer 1. Den er letgenkendelig de to gatfinner, de tre rygfinner og dens skægstubbe på hagen. Torsken er en koldvandsfisk og fanges derfor hovedsagligt fra oktober til februar, hvor den i de varmere måneder søger større dybder, i de koldere måneder trækker torsken gerne rimelig tæt på kysten. Torsken fanges hovedsagligt fra båd, men også fra moler og kyster i de koldere måneder. Torsken er en sublim spisefisk, med mere neutralt smagende kød, som også kan spises af de ikke helt så fiskespisende.

Fredning og mindstemål

Herhjemme er torsken ikke ombefattet af nogen fredningsperiode, hvilket vil sige at hvis du fanger en Torsk der har det rette mål, må den hjemtaget i alle årets måneder. Torskens mindstemål er i Nordsøen, som også ombefatter Ringkøbing Fjord og Limfjorden 35cm. I Skagerrak/Kattegat er torskens mindstemål 30cm og i Øresund og bælterne er mindstemålet 38 cm. Reglerne kan læses her: http://m.fisketegn.dk/torsk.aspx?ID=45928

Fang torsken

At fange torsken er rimelig simpelt, og noget alle kan være med til. En torsketur er derfor i høj kurs hos mange. Torsken er en bundfisk, og derfor er det der man fisker efter den. Man sænker sin pirk til bunds, spoler en lille smule op så man er fri af bunden, og begynder herefter at pirkefiske, som er at hive stangen op og herefter slippe igen, dette gentages et par gange efterfulgt af en indspinning. Derefter kan man gentage det, sørg dog for at være i nærheden af bunden. Pirken imitere her en mindre fisk, som torsken ser som madding. Når man fisker efter torsk kan man fange bonus fisk som makreller og sild, hvis man har fiskegrejet til det på linen.

Fiskegrej til torskefiskeri
Når man fanger torsk er det nødvendigt at have en pirkPirke fås fra 30g til 500g alt efter hvilken dybde man fisker på. Over pirken kan der med fordel hænge et torskeforfang, hvis man kun er ude efter torsk. Man kan også erstatte det med et sildeforfang, hvis det er årstid til sild, eller makrelforfang hvis man er interesseret i makreller. Dog er makrel- og torskeforfang tit meget ens, og fanger begge dele. Torsk kan også fanges på et bundforfang, med fx orme som madding.