Makrellen er en hurtig svømmer. Den befinder sig i stimer i havet især nær overfladen. Højsæsonen for makrelfiskeri er gerne fra Juli til september fra kysterne, fra båd strækker sæsonen sig gerne lidt bredere. Makrellens kendetegn er især den grønne/sorte næsten stribede ryg. Makrellen er en sublim spisefisk, hvor mange kender makrel i tomat på dåse, men for selv fangede makrel bliver de næsten ikke bedre end hvis de er røget i en rygeovn.

 

Fredning og mindstemål af makrel

Herhjemme er makrellen ikke fredet på noget tidspunkt, dvs. at fangede makrel der klarer mindstemålet må hjembringes hele året. Mindstemålet på makrellen er forskellig i forhold til hvor den er fanget – i Nordsøen som indbefatter Ringkøbing Fjord og Limfjorden er mindstemålet på en makrel 30 cm. I skagerrak/kattegat er mindstemålet på en makrel 20 cm og i resten af danske farvande er der ingen mindstemål på makrellen dog mener vi at man skal vurdere selv, om makrellen er stor nok til hjemtagelse. Reglerne kan findes her: http://m.fisketegn.dk/makrel.aspx?ID=45936

 

Hvordan fanger man makrel?

Makreller kan tit findes tæt på kysten, så det er ikke en nødvendig hed at komme langt ud på havet. For at fange makreller kan man pirkefiske med sit makrelforfang og en mindre pirk, et blink eller wobler i bunden. Hvis du rammer en stime kan forfanget hurtigt blive fyldt. Markrellen opholder sig mest i den øverste del af vandet, men kan også fanges længere nede.

Udover at fanges på forfang med endegrej, er der også mange der fisker makreller med flåd og agn. Her findes et passende flåd, gerne som makrel flåddet vist længere nede, der laves til et makrel rig med krog, svirvler, perler og linestoppere.

Klik her for at se illutstration.

 

Makrel sæson 2019

Her vil vi opdater på makrelsæsonen 2019. Følg med for at læse om makrelsæsonen.

Anbefalet makrel grej:

Herunder finder du vores anbefalinger af grej til fangst af makrellen:


Flåd til makreller:


Makrelforfang:

Pirk til makreller:

Wobler til makreller:

Fisker man med makrelforfang, anbefales det at have pirk, wobler eller blink i enden. Det giver kastevægt og ekstra mulighed for fangst.


Fisker man med makrelflåd anbales en opsætning med (tættest på stangen): Linestopper, Perle, flåd, linestopper, belastningslod, svirvel, trekrog.

 

Mellem flåd og 2. linestopper vælges fiskedybden, da man bruger linestoppet til at vælge hvor meget line der skal være mellem flådet og stoppet.

 

Makrelrig illustreret

Agn til makrel:

Fiskes der med flåd, skal der bruges agn. Vi anbefaler at bruge sildestykker som agn til markel, ellers kan hornfiskestykker også bruges.

Makrelfiskeri fra båd

Det kan anbefales at fiske makreller fra båd, da man derved kan fiske et større område. Da makrellerne flytter sig meget og kommer i store stimer, kan man med båden trolle rundt med forfang og blink/pirk/wobler opsætningen indtil man får fat i stimen. Herefter kan man evt. skifte til flådfiskeri, da de fleste finder den type af fiskeri sjovere.


Makrelfiskeri fra kyst

Fisker man makreller fra kyst eller havn, er det samme typer af grej som man bruger hvis man er ude i båd. Fisker man makreller fra kysten kan det være en idé at forsøge at spotte hvornår stimerne kommer, da der ofte kommer store stimer af makreller, men det kan godt være en kort fornøjelse.